Lidmaatschap

Welkom bij de Ledenadministratie van ARO’88.

Lidmaatschap en Contributie.

Je wordt lid van ARO’88 door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie. Je kunt hiernaast het inschrijfformulier downloaden en e-mailen of per post naar onzeledenadministratie.
Bij minderjarigen moet het inschrijfformulier mede ondertekend worden door één van de ouders of verzorgers. Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar. Leden verbinden zich in principe voor één jaar met stilzwijgende verlenging voor het volgende jaar. Aspirant-leden mogen altijd, zonder enige verplichting, 4 keer of 2 weken meetrainen voor ze beslissen om lid te worden.

Proeflidmaatschap.

In speciale gevallen is een eenmalig proeflidmaatschap mogelijk van 3 maanden voor € 35,00. Zonder tegenbericht gaat dit automatisch over in een vast lidmaatschap.

Opzeggen lidmaatschap.

Opzegging dient te geschieden minimaal 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar. Uiterlijk 1 november schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie. De contributieverplichting loopt altijd door tot het eind van het jaar waarin wordt opgezegd. Teruggave van contributie tijdens het jaar vindt in principe niet plaats. In bijzondere gevallen (zoals bijv. zwangerschap of langdurige blessure) beslist het bestuur over een daartoe schriftelijk gedaan verzoek.

Contributie 2017 voor de jeugd.

€ 87,65 voor Minipupillen (geb.jaar 2010 of later)
€ 95,65 voor Pupillen (geb.jaar 2006-2009)
€ 101,85 voor Junioren (geb.jaar 1998-2005)
Bovenstaande bedragen zijn inclusief de contributie en wedstrijdlicentie van de AtletiekUnie.
Minipupillen hebben géén wedstrijdlicentie nodig. Pupillen en Junioren die geen wedstrijdlicentie willen kunnen dat aan de ledenadministratie doorgeven. Zij betalen dan hetzelfde contributiebedrag als de Minipupillen. Konsekwentie is dat zij wél aan AtletiekUnie-wedstrijden mogen meedoen maar formeel “buiten mededinging”. (Formeel betekent dat er in praktijk bij jeugdwedstrijden niet op licentie gecontroleerd wordt).

Overige contributiebedragen 2017.

€ 125,15 Conditiegroep “Fit & Fun” (incl. contributie AtletiekUnie)
€ 132,65 Loopgroep “De Duurdouwers” (incl. contributie AtletiekUnie)
€ 155,35 Wedstrijdlopers van de loopgroep (incl. contributie en wedstrijdlicentie van de AtletiekUnie)

Gezinskorting.

• Tweede gezinslid € 7,00 korting.
• Derde en volgende gezinslid € 10,00 korting.

Overige bepalingen.

• Als het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar ingaat, wordt een evenredig deel van de contributie in rekening gebracht.
• De contributie wordt aan het begin van het kalenderjaar voldaan door middel van automatische incasso.
• De contributiebedragen voor het volgend jaar zijn of worden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.